Tarihi Eser Bina Satarken Hangi Konulara Dikkat Etmeli !!!

Tarihi Eser Bina Satarken Hangi Konulara Dikkat Etmeli !!!

Korunması gereken kültür varlığı olarak nitelendirilen ; İstanbul’da çokca bulunan eski eser binalar zaman zaman insanlara ?malın var mı derdin var ?? lafını hatırlatır türünden problemler yaşatabilmektedir. Bu binalar ; tarihi eser niteliğinde olmaları ile birlikte içinde bulundukları teknik durumlara göre de alıcı bulabilmektedir. Bu tür yerleri 3 kategoride toplayabiliriz.
1) Tarihi eser kaydı olup, projeleri onaylanmamış binalar 
Piyasada bugün var olan binaların çoğu bu niteliktedir. Tarihi eser envanter çalışmaları yapılırken bu binaların çoğu tesbit edilmiş ; tapu sicillerine ve planlara şerh düşülmüştür. Bu tür bir binayı alıp, kapsamlı değişiklik yapacağınız durumlarda röleve, restütisyon ve restorasyon projeleri yaptırmanız, orjinalliklerini de fotoğraf, arkeolojik kazı ve eski haritalarla isbatlamanız gerekmektedir. 
Tabii her zaman elinizde bina olması gerekmez, ancak bina olmayan durumlarda isbat daha güçleşmektedir.  
Bu gibi durumlarda satın aldığınız binayı 2-4 yıl gibi bir zamanda projelendirip, tamamlayabilmeniz mümkün olabilmektedir.

2 Tarihi eser kaydı olan, projeleri onaylı binalar

Tarihi eser kaydı olan binalarda sadece mimari, mekanik, elektrik gibi projeler çizdirip ; uygulamaya sokmanız söz konusudur. İnşaatı tamamlama süreniz 1-2 yıldır.

3) Halen kullanılabilen veya kayıtları isbatlanabilen ; tarihi eser kaydı olmayan binalar

Teorik olarak her tarihi eserin kaydı olması gerekmekle birlikte, zaman zaman da olmayabiliyor. Bu durumda çizdireceğiniz röleve, restütisyon ve restorasyon projelerini ilgili bölge kuruluna onaylatmanız sonrasında da plan tadilatı yapmak üzere Ankara Boğaziçi Koordinasyon Kurulu?na göndertmeniz gerekmektedir. Bu kurul yarı bakanlar kurulu niteliğinde olup, süreç uzayabilmektedir.
Tüm bu üç durumda da geçerli olan temel mesele ; prosedürün teknik takibi sırasında tarihi eser konusunda uzman bir restoratör mimar ile, pazarlanması ile ilgili olarak da konuya hakim ve network sahibi bir emlak firması ile tek yetkili çalışmanızdır. 

X