Kuzguncuk

Bizans devrinde ??Hermolaos Manastırı?nın çevresinde gelişen küçük bir semt olan Kuzguncuk, günümüzdeki adını XV. Yüzyılda burada yaşayan Üsküdar Subaşısı Kuzgun Baba?dan alır. Başka bir görüş de ; Bizans döneminde ??Kosinitsa??olarak anılan Kuzguncuk?un adının buradan geldiğidir.
Boğaziçi?nin kozmopolit ve şirin köylerinden biri olan Kuzguncuk, geçmişin görkeminden hala pırıltılar taşıyan ender semtlerdendir. Minare ile çan kulesi yan yana görülen Osmanlı anlayışının en iyi ortaya koyan bir semttir.
Kuzguncuk?un gayrimüslim ağırlıklı bir semt olması nedeniyle burada, 19. yüzyılın sonlarına tarihlenen Üryanizade Mescidi ile 1952 tarihli Yeni Cami olmak üzere,yalnız iki cami bulunmaktadır. Üryanizade Mescidi, II. Abdülhamit?in 1876-1909) şeyhülislamlarından Uryanizade Ahmed Esad Efendi tarafından yaptırılmıştır. Şerefesi saçaklı minaresi, İstanbul?daki ahşap minarelerin en zengin ve dikkate değer örneklerinden biridir.
Kuzguncuk?un köy içi dokusunu,bugüne dek geçirdiği yangınlardan kalabilen ve 19.yy?ın ikinci yarısıyla 20.yy?ın başına tarihlenen sıra evler,tarihi eserler, tek evler,köşkler ve son dönem apartmanları oluşturmaktadır. 1864 yangını sonrası yapılan ve semtin özgün dokusunu oluşturan,dar parselasyon üzerinde yükselen sıra evler,iki ile dört kat arasında değişmektedir. Bu yapılar ya tümüyle kagir ya da kagir zemin kat üzerinde yükselen ahşap üst katlardan oluşmaktadır.
Kuzguncuk?ta Türkiye sosyalizminin birçok ünlü kişisi yaşamıştır. Bunlardan bazıları: Mehmet Ali Aybar, Oktay Rıfat, Nazım Hikmet gibi.
Son dönemlerde Kuzguncuk, İstanbulluların tercih ettikleri bir semt haline gelmiş ve eski evlerin restorasyonu hızlanmıştır. Kuzguncuk, yine de İstanbul?un,geleneksel Boğaziçi köylerinin özelliklerini bir ölçüde taşımayı sürdüren yerleşmelerinden biridir.

X