Kandilli

Kandilli‘nin antik çağdaki adı “Perriron” olarak bilinir. Kandilli’nin adına ilişkin birçok rivayet vardır. Bir rivayete göre, IV.Murad döneminde dev bir serviyi kandillerle donattığı için, yörenin de adına ??Kandilli Bahçe?? denmiş. Bir rivayete göre, Kandilli Burnu?nun tehlikeli çıkıntısını deniz vasıtalarına bildirmek için yakılan fener dolayısıyla bu ismi almıştır. Yine başka bir rivayete göre, IV. Murad 1632 yıllarında zaferle sonuçlanan Revan seferinden şehre dönünce, kendisi için yapılan saraya geliyor, bir hafta sonra doğan şehzadesi Mehmet için sahil ve saray yedi gece kandiller ve meşalelerle aydınlatılıp donatılmış. Büyük ihtimalle, bu sebeplerle buraya ??Kandilli?? denilmiştir. 
Kandilli İstanbul’un Üsküdar ilçesinin en kuzeyinde Boğaziçi’i kıyısında bulunan bir semttir. Anadoluhisarı ile Vaniköy arasındadır. Osmanlı?nın her döneminde soyluların gözdesi olan Kandilli?de sahil boyunca uzanan yalılardan bazıları Kıbrıslı Yalısı, Abud Yalısı, Kont Ostrorog Yalısı, Hadi Semi Yalısı ve Edib Efendi Yalısı’dır.
Kandilli’nin iç tarafları restore edilen ahşap binalarıyla eski İstanbul mahallesi havasını hissettirir. Semtte bir Rum Kilisesi , bir de Ermeni Kilisesi bulunur. Son dönemlerde ahşap binaların bir çoğu restore edilmiştir. Bahçe içinde köşkleri ve sessiz sokakları ile eski bir İstanbul mahallesi atmosferi kendini hissettirir.

X