Artık Emlak Ofisleri de Büro Olarak Değerlendiriliyor !!!

Uzun zamandır neresi bürodur, neresi değildir şeklinde sorular kamuoyunun gündemini meşgul etmekte ; farklı değerlendirmelere neden olmaktaydı. Bundan belki de en çok etkilenen sektörlerden biri de emlak sektörüydü. Her bölgede ofis niteliğinde yer çok olmayıp, binalarda da kat maliklerinin izin vermemesi bir sorundu ?

Bu konuda mağduriyet yaşayan meslektaşımız Hüseyin Atalay sahip olduğu emlak ofisine işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için Pendik Belediye Başkanlığı?na müracat ediyor. Belediye de Kat Mülkiyeti Kanunu?nun ve ilgili yönetmelik gereği tapu kütüğünde mesken olan bir yer için kat malikleri kurulu kararı olması gerekçesiyle talebi red ediyor.

Bu kararı yargıya taşıyan Atalay hepimiz için örnek nitelikte bir karar alınmasına öncülük ediyor, vesile oluyor. İstanbul 5. İdare Mahkemesi 2011/1601 E. ve 2012/339 K. Sayılı kararı ile ?olayda davacının faaliyet gösterdiği işyerinin tapu sicilinde mesken olduğu, ancak söz konusu işyerinin yönetmeliğin 5/b maddesinde belirtilen iş yerlerinden olmadığı, büro tipi iş yeri olduğu, bu tip işyerlerinin açılması için kat maliklerinin muvafakatının aranmasına gerek olmadığı?? şeklinde bir karara hükmediyor.

Bu kararın alınmasına vesile olan meslektaşımızı kutlar ; yaşayacağınız bir sorunda bu kararın emsal olarak işinize yaramasını umarız ?

X