ARSA PAYI NASIL BELİRLENİR

ARSA PAYI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken, ana yapının veya yapıların bulunduğu parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında, (değerleme oranında) arsadan pay verilmesidir.

Arsa payı bağımsız bölümlerin sayısına bölünerek eşit pay verilmeyeceği gibi bağımsız bölümlerin büyüklüklerine yani metrekarelerine göre de pay verilmemelidir.

Arsa paylarının hakkaniyete ve yasalara uygun paylaştırılmasında, ne projeyi tasdik eden belediyeler ne de tapu daireleri bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediklerinden birçok kooperatif ve müteahhit de olayın önemine veya bilgisine vakıf olmadığından arsa payları gelişi güzel veya arsayı binadaki bağımsız bölüm sayısına eşit bölmek suretiyle paylaştırılmaktadır ki bu yanlış ve adil bir uygulama değildir.

Arsa payını yasaya ve usulüne uygun yapan kooperatifleri ve müteahhitleri tenzih ediyoruz.

Tapu senedi üzerinde ana yapının bulunduğu parsel, 1000 m2 dir ve 12 bağımsız bölümden oluşan bu binada 80 m2 bir dükkanın tapu senedin de 20 /169 arsa paylı olduğu yazılmaktadır; buna göre bu gayrimenkule isabet eden arsa kaç metrekaredir?

Arsa payı hesaplama formülü :

1-Nolu bağımsız bölüm dükkan 80 m2 satış değeri : 200.000 TL = Arsa payı 20/169 = Arsa payı: 118,340 m2

2- Nolu bağımsız bölüm dükkan 70 m2 satış değeri: 150.000 TL = Arsa payı 15/169 = Arsa payı: 88,757 m2

3- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 120.000 TL= Arsa payı 12/169 = Arsa payı: 71,005 m2

4- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 120.000 TL= Arsa payı 12/169 = Arsa payı: 71,005 m2

5- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satışı değeri: 130.000 TL= Arsa payı 13/169 = Arsa payı: 76,923 m2

6- Nolu bağımsuz bölüm daire 120 m2 satış değeri: 130.000 TL= Arsa payı 13/169 = Arsa payı: 76,923 m2

7- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 140.000 TL= Arsa payı 14/169 = Arsa payı: 82,840 m2

8- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 140.000 TL= Arsa payı 14/169 = Arsa payı: 82,840 m2

9- Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 150.000 TL= Arsa payı 15/169 = Arsa payı: 88,757 m2

10-Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 150.000 TL= Arsa payı 15/169 = Arsa payı: 88,757 m2

11-Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 130.000 TL= Arsa payı 13/169 = Arsa payı: 76,923 m2

12-Nolu bağımsız bölüm daire 120 m2 satış değeri: 130.000 TL= Arsa payı 13/169 = Arsa payı:76,923 m2

——————

1,690,000 TL

Özetleyecek olursak, yukarıdaki ana yapının, yani binanın toplam arsası
1.000 m2 dir ve bu arsa üzerinde 12 bağımsız gayrimenkul yer almaktadır.
Örneğin: 12 nolu gayrimenkulün arsa payı 13/169 şeklinde yazılmıştır.
Bu gayrimenkule tekabul eden arsayı şöyle bulabilirsiniz:
1.000 m2 : 169 x 13 = 76,923 m2

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E:2005/1500 – K:2005/3483 
Ref : www.hukuki.net

X