« Geri Dön

Mütaekabiliyet Yasası Çıktı

Kamuoyunda Mütekabiliyet (Karşılıklılık) Yasası veya Yabancı Uyrukluların Taşınmaz Alımı Yasası olarak bilinen ?Tapu Kanunu ve Kadostra Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun? 03.05.2012 tarih ve 6302 kanun numarası ile 18.05.2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürülüğe girdi. Konu ile ilgili Tapu Kadostra Genel Müdürlüğü?nün 06.08.2012 tarih ve 2012-12/1734 sayılı genelgesi de yayınlarak teşkilatlara bildirildi.

Türk dizilerinin Arap Ülkelerinde gösterilmesi , Sayın Başbakan?ın İslam Ülkelerinde teveccüh bulan açıklamaları en son Davos çıkışı , ?Arap Baharı? adıyla bilinen Kuzey Afrika İslam Coğrafyası ve Arap Ülkelerini kapsayan siyasi-ekonomik-sosyal açmazlar Türkiye?nin yatırım cazibe merkezi olmasına vesile oldu. 

Bu durumlar her ne kadar Türkiye?yi yatırım istikameti olarak belirtse de 22.12.1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu?nun ?Yabancı uyrukluların taşınmaz mal edinimini? açıklayan 35. ve 36. maddeleri bu yatırımlar için elverişli iklimi oluşturmuyordu. 

Yapılan düzenlemeyle ; daha önceden yabancı uyruklu bir kişi alım-satıma konu ilçe sınırları içinde yüzde on sınırını aşmamak kaydıyla ülke genelinde maximum 2,5 hektar taşınmaz alabilirken bu miktar 30 hektara yükseltildi. Bakanlar Kurulu Kararı ile bu miktar iki katına kadar arttırılabilecek. Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla , uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşları Türkiyede taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.(Bu ülke sayısı bugün itibarıyla 183 olup ; mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.) Askeri Yasak Bölgeler, Askeri Güvenlik Bölgeleri , Stratejik Bölgeler ve Özel Güvenlik Bölgelerine ait haritalar ve koordinat değerleri bu kanunun yayınlanmasından itibaren en geç ?1 yıl içinde? , yapılan değişiklikler ise değişiklikten itibaren en geç ?1 ay içinde? ilgili bakanlıklarca Tapu Kadostra Genel Müdürlüğü?nün bağlı olduğu bakanlığa bildirilir ? şeklinde değişiklikler yapılmıştır. Öte yandan yine bu düzenleme ile KKTC vatandaşlarının TC vatandaşı gibi taşınmaz mal edinebilecekleri , Suriye vatandaşlarının taşınmaza ilişkin taleplerinin TKGM?ne sorulmak suretiyle sonuçlandırılması ilgili genelgede belirtilmiştir.

Yabancıların Taşınmaz Mal Edinebilmeleri Boğazda Emlak Piyasasını Nasıl Etkileyecek ?

Yıllardır boğazda misafir ettiğimiz yabancılar boğazda bir yemek yerken bile nasıl etkilendiklerini anlata anlata bitiremezler. Ancak hep de biryerlerden duymuşlardır ki ; Türkiye?de bir yabancının emlak sahibi olması zordur ?
Hani bir söz vardır ya ; ?Şuyuu Vukuundan Beter ?? şeklinde , bu düzenleme konuşulduğundan beri büyük ölçekli emlak satışlarında bir hızlanma oldu. En yakın tarihte boğazda Paşabahçe Rakı Fabrikası ve Kuruçeşme Arena adıyla bilinen eski Kömür Tevzi Depoları?nın yeri satıldı. Bu sıralarda bizim görüşme içinde olduğumuz 2-3 yer var ? Tüm bu yatırımların bir ayağında Türk yatırımcılar varken diğer ayakta , yabancı büyük markaların olduğu biliniyor.
Konut niteliğindeki yerlerde ise talepler daha çok boğazda satılık yalı ve boğazda satılık malikanelere yönelmekte ? Talep eden ülke vatandaşları ise Katar , Suudi Arabistan , Kuveyt , Libya , Abu Dabi , Dubai gibi Arap ülkelerinin yanında Kazakistan , Azerbeycan , Türkmenistan gibi Türki cumhuriyetler olmaktadır. Ayrıca Rus ve İran vatandaşlarının da boğazda konut ve ticari nitelikte alım talepleriyle zaman zaman karşılaşıyoruz.

Fiyatlarda Bir Yükselme Olacak mı ?

Tüm bunlar konuşulurken , yazılırken ?acaba fiyatlarda? bir oynama olacak mı ? diye sormadan edemiyoruz ? Atalarından-dedelerinden kalmış , yüzlerce yıldır aile yadigarı olan yalılar-konaklar genellikle miras nedeniyle satılmak zorunda kalınmaktadır. Miras bölüşülürken ihtiyaç sahibi olan varis hemen satılsın bir-iki daire satın alayım derken ihtiyacı olmayan varis de ; ?bu rakama satılır mı , yazıktır-günahtır?? demektedir. Bu yasa en çok bir de bu durumda olan satılık yalı sahiplerini ilgilendiriyor. Bu tür yerlerin sahipleri çoğunlukla kaç mirasçı olursa olsun ; ?Herbirimizin eline 1.000.000 USD. geçsin , masrafa da karışmayız ?? şeklinde beklenti içindedirler. Ama mirasçı kaç kişi olursa olsun , gönülden geçen değer bu şekilde belirtilmektedir. Ancak kabul edelim ki ; boğazda emlak satın almak isteyen müşteri de parasını sokakta bulmadı. Türkiye?de dostları , avukatları , mimarları var ve
?kandırılırmıyım?? korkusundan ekstra daha dikkatli davranmaktalar. Benim tavsiyem gerçek satıcıların spekülasyonlara kapılmadan gerçek alıcıyı gördüklerinde anlaşmaya çalışmaları yönünde olacaktır. Ben fiyatların yükseleceğini düşünmüyorum ... Boğazda Satılık Yalı , Boğazda Satılık Malikane veya Boğazda Satılık Konak-Köşk çok olmadığı gibi ; bunların alıcı sayısının da çok olmadığını bilmeliyiz ...


Kategori: Ayda Bir (Köşe Yazısı) Okunma: 3825 Tarih: 17 Ağustos 2012 / Cuma Yazar: Ulvi Özcan


s